breaking news

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ «ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΕΙ» ΤΟΥΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Φεβρουάριος 13th, 2018 | by rodopinews
ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ «ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΕΙ» ΤΟΥΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ
0

Ο «εφιάλτης» του άρθρου 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, παρότι καταργήθηκε από το 1998, συνεχίζει να «καταδιώκει» του μουσουλμάνους της Θράκης και τους απογόνους τους, ακόμη και αυτούς που είναι μέλη της μειονότητας και έχουν την ελληνική υπηκοότητα.

Ο δικηγόρος Σαμπρή Χατζηιμπράμ προβαίνει σε μία αποκαλυπτική καταγγελία, που αφορά το δήμο Τοπείρου και την άρνηση του Ληξιαρχείου να χορηγήσει ληξιαρχική πράξη θανάτου σε δημότισσα για τη γιαγιά της. Ο κ. Χατζηιμπράμ, ως δικηγόρος της εν λόγω δημότισσας, λόγω της άρνησης του ληξιαρχείου ζήτησε και έλαβε εισαγγελική παραγγελία για τη χορήγηση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου και παρότι την προσκόμισε στην υπηρεσία, η τελευταία συνεχίζει να αρνείται να προβεί στην χορήγηση του πιστοποιητικού.

Η δημότισσα του δήμου Τοπείρου, που είναι ελληνίδα υπήκοος μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας, χρειάζεται τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, προκειμένου να προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς για ακίνητο στην Κωνσταντινούπολη, που ανήκε στη γιαγιά της, η οποία ήταν ανάμεσα στις χιλιάδες περιπτώσεις ανιθαγενών από τη μειονότητα της Θράκης. Το κρίσιμο είναι ότι σήμερα το ληξιαρχείο του δήμου Τοπείρου αρνείται εδώ και δύο μήνες σχεδόν, να χορηγήσει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου στην εγγονή της, παρότι προσκομίστηκε και η εισαγγελική παραγγελία.

Οφείλει να εξηγήσει τη στάση του το ληξιαρχείο του δήμου Τοπείρου

Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα, προσκόμματα συναντούσαν μέλη της μειονότητας και σε άλλους δήμους της περιοχής, ενώ υπήρχε και μία επιφυλακτικότητα-κατάλοιπο της ξεπερασμένης συντηρητικής λογικής που ήθελε να μην προχωρούν οι υποθέσεις όσων επιθυμούσαν να κάνουν άρση της απώλειας ιθαγένειας. Σήμερα τα προβλήματα αυτά έχουν ξεπεραστεί και, όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, οι υποθέσεις τους διεκπεραιώνονται χωρίς προβλήματα από όλους τους άλλους δήμους του νομού.

Ο λόγος που παρατίθενται τα στοιχεία αυτά είναι ότι το ληξιαρχείο αρνείται αναιτιολόγητα τη χορήγηση της ληξιαρχικής πράξης και ο δικηγόρος στην καταγγελία του αποδίδει σκοπιμότητα στην απροθυμία εξυπηρέτησης της πελάτισσάς του. Για το λόγο αυτό ο δήμος οφείλει να δώσει τεκμηριωμένες εξηγήσεις ή να συμμορφωθεί άμεσα με την εισαγγελική παραγγελία.

Τι αναφέρει η καταγγελία

Την 14-12-2017 και ύστερα από προφορική εντολή, ως πληρεξούσιος δικηγόρος της Ε.Σ., με το με αριθμό πρωτοκόλλου 9710 αίτησή μου, αιτήθηκα από το Ληξιαρχείο του Δήμου Τοπείρου του Νομού Ξάνθης να μου χορηγήσει την Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου της Φ.Σ., γιαγιάς της Ε.Σ.

Έκτοτε και ενώ είχε παρέλθει χρονικό διάστημα πλέον των σαράντα (40) ημερών από την κατάθεση της αιτήσεως και παρότι σύμφωνα με το νόμο οι διοικητικές αρχές οφείλουν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, το εν λόγω Ληξιαρχείο του εν λόγω Δήμου, αρνούνταν επιμόνως και αδικαιολογήτως την χορήγηση της αιτούμενης Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου.

Ύστερα από πολλές προσπάθειες και την εν γένει άρνηση του Ληξίαρχου για την χορήγηση της εν λόγω Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, την 1-2-2018 και ύστερα από εξουσιοδότηση της Ε.Σ., αιτήθηκα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας, για την χορήγηση της σχετικής Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, κατ΄ εντολή πλέον της εισαγγελίας.

Την 2-2-2018 εξεδόθη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης η με Αρ.Β.Αιτ.13/1-2-2018 αιτούμενη εισαγγελική παραγγελία, η οποία και διέτασσε τον Ληξίαρχο του Δήμου Τοπείρου Ξάνθης να χορηγήσει στην Ε.Σ. την εν λόγω Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου της γιαγιάς της Φ.Σ., καθ’ όσον έχει έννομο συμφέρον προς τούτο.

Την 6-2-2018 μετέβην αυτοπροσώπως στο Δήμο Τοπείρου και παρότι επέδειξα προς τούτο την εισαγγελική παραγγελία με την οποία διετάσσετο εκ της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ξάνθης η χορήγηση της εν λόγω Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, το Ληξιαρχείο του Δήμου Τοπείρου, δια της αρμόδιας υπαλλήλου του και εν γνώσει του Δημάρχου Τοπείρου, ο οποίος την στιγμή εκείνη τελούσε χρέη Ληξίαρχου, αρνήθηκε και πάλι την χορήγηση της.

Ύστερα από όλα τα παραπάνω διερωτώμαι :

-Αν οι δημότες του Δήμου Τοπείρου, οι οποίοι τυγχάνει να είναι μουσουλμάνοι, εξαιρούνται των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων

-Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι υπάλληλοι του Δήμου Τοπείρου εξαιρούνται της υποχρέωσης συμμόρφωσης στις προσταγές της Ελληνικής Δικαιοσύνης

-Αν οι ως άνω αρμόδιοι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν πλήρη ασυλία για τις καθ΄ όλα παράνομες πράξεις τους.

Σαμπρή Χατζηιμπράμ

Δικηγόρος

#

Η άποψη του RodopiNews.gr

Οι υπηρεσίες του Κράτους, του κάθε Κράτους, οφείλουν να λειτουργούν προς όφελος του πολίτη και όχι για να τον ταλαιπωρούν. Εφόσον αυτό που ζητά η συγκεκριμένη πολίτις είναι νόμιμο, πράγμα που αποδεικνύεται και από την Εισαγγελική Παραγγελία που εξέδωσε η αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης, κανείς άλλος δημόσιος λειτουργός, πόσο μάλλον ένας αυτοδιοικητικός, δεν δικαιούται να επικαλείται κάποια «μυστική εγκύκλιο» για να μην πράξει το αυτονόητο νόμιμο καθήκον του. Η εντολέας του κου Χατζηιμπράμ  οφείλει να οδηγήσει στην Δικαιοσύνη τόσο τον ηθικό αυτουργό αυτού του αδικήματος (τον δήμαρχο), όσο και τον φυσικό αυτουργό (την δημοτική υπάλληλο) ώστε να ομολογήσουν τα κίνητρα για τις πράξεις τους. Τέλος, τα συγχαρητήρια αξίζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης, η οποία σε αντίθεση με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης, απέδειξε πως τιμά τον τίτλο της Ανεξάρτητης Ελληνικής Δικαιοσύνης προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.

 

Σχόλια αναγνωστών

comments

Comments are closed.