breaking news

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 20 03 2016: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Απρίλιος 10th, 2016 | by rodopinews
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 20 03 2016: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
0

Συμπερασματικές Αναφορές του Συμποσίου Διαλεκτικού Προβληματισμού που διεξήχθη στις 20 Μαρτίου 2016, στην Κομοτηνή με Θέμα: «Αλληλεπίδραση Γλώσσας και Πολιτισμού»

Με ομοτράπεζους και τηλεσυνδαιτυμόνες τους: (με σειρά Εισηγήσεων)

  • Κ. Καζάζη Ιωάννη (Καθηγητής Αρχαίας ελληνικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ. και Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας)
  • Κ. Κουντούρη Δημήτριο (Νευρολόγος-Ψυχίατρος)
  • Κ. Κοντογιώργη Γεώργιο (Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, πρώην πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου)
  • Κ. Γιαλλουρίδη Χριστόδουλο (Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού)

Οι παρακάτω συμπερασματικές Αναφορές αποτελούν προϊόν καταγραφής και συμποσιακής επεξεργασίας επιχειρημάτων, τεκμηρίωσης, θέσεων και απόψεων, στη μορφή Δεξαμενής Θέσεων. Περιέχουν Συγκλίσεις και Αποκλίσεις και δε δεσμεύουν το σύνολό των συνδαιτυμόνων ούτε καθένα χωριστά.

003

1) Η Γλώσσα αποτυπώνει όλο το πλάτος και βάθος του Πολιτισμού. Μπορεί να ειπωθεί ότι υπερβαίνει τον Πολιτισμό αφού αγγίζει τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης και εμπειρίας.

2) Είναι ένας Μηχανισμός εξαιρετικής οικονομίας, εμπεριέχων κρυπτογραφημένα Μηνύματα και Έννοιες πίσω από τις Λέξεις. Καταλυτική είναι η Λειτουργία του Δασκάλου, ως «ανασκαφέα», αποκωδικοποιητή και κατόχου επάρκειας Γλώσσας και συνολικής Γραμματείας.

3) Η Γλώσσα φρονηματίζει, χτίζει και βαθαίνει την Ταυτότητα..την Αυτογνωσία.

4) Στην ελληνική εκπαίδευση είναι αναγκαία η ισόποση διδασκαλία Νέων και Αρχαίων Ελληνικών.

5) Αναγκαία η απόκτηση κουλτούρας Ανάγνωσης και Γραφής Ακριβείας, καθώς και η Ιστορικοποίηση Λέξεων-Κλειδιά. Τότε και η Δημοκρατία θα είχε τακτοποιηθεί, θα είχε πάρει τις ιστορικές της Διαμορφώσεις.

6) Η ελληνική Γλώσσα στη διαδρομή της διαχρονικότητας, μας επιτρέπει την κατανόηση του βάθους της Ωριμότητάς μας.

7) Η Γλώσσα δίνει την πλήρη Εκδοχή των Εννοιών που έρχονται, προσφέροντας τα εργαλεία για τις έννοιες που συγκροτούν Σκοπούς-Αξίες-Συστήματα. Προϋπόθεση είναι η ανασυγκρότηση των Εννοιών με τον τρόπο που δημιουργήθηκαν στον ελληνικό κόσμο.

8) Επειδή ο Ορθός Λόγος δεν εναρμόνισε τη Λογική Αίσθηση με τη Φυσική Τάξη των Πραγμάτων, υπολείπεται του Ανθρωποκεντρικού-Οικουμενικού Κοσμοσυστήματος της Ελληνικότητας.

9) Το σημερινό νηπιακό στάδιο χωρών, κοινωνιών και πολιτικής , αποτυπώνεται και στην παραποίηση των Εννοιών (π.χ. Εργασία, Ασχολία, Δημοκρατία, Ελευθερία).

10) Ο Άνθρωπος οφείλει να έχει Λόγο στη λήψη της Απόφασης, για να μην είναι Υπήκοος-Ιδιώτης, αλλά Εταίρος της Πολιτείας με όρους θεσμιμένης Συλλογικότητας.

11) Το κεντρικό Ζήτημα του σύγχρονου Ελληνικού και Δυτικού Κόσμου είναι η Ανάκτηση της Ιστορίας, μέσα από την αποκατάσταση της Αυτονομίας της Σκέψης. Αυτό υποστηρίζεται από την επαναφορά στην Πολυσημία της ελληνικής Γλώσσας και την Ακρίβεια των Εννοιών, μέσα από τη Διδασκαλία της Ιστορίας τους.

12) Η Ελληνική Γλώσσα σε όλη της τη Διαδρομή αποτυπώνει την εξελικτική διάσταση της ανθρώπινης κατάστασης εν κοινωνία με ελευθερία, παράγοντας πολιτισμικά Μεγέθη και, εν τοις πράγμασι, την αντίστοιχη Ορολογία, όπως Ανθρωποκεντρισμός, Κρατοκεντρισμός και Οικουμένη, που ενσωματώνει τα επιμέρους.

13) Η οικουμενικότητα συνίσταται όχι τόσο στη Γλώσσα, αλλά στην κλασική παράσταση. Εννοιών και Αξιών που υπηρετεί ο αρχαίος κόσμος και με την οποία (παράσταση) η σύγχρονη Ελλάς βρίσκεται σε συγκλονιστική Αντίφαση.

P1650764

Επίσης Διατυπώθηκαν Θέσεις, όπως:

14) Η Γλώσσα του Λαϊκισμού απλουστεύει, περικόπτει, γενικεύει.

15) Το πληρέστατο δυναμικό της ελληνικής Γλώσσας, προκειμένου να υποστηρίζει την κοινωνικο-πολιτική Ωρίμανση της σύγχρονης Ελλαδικότητας, οφείλει να είναι στην υπηρεσία όχι μόνο της Πειθούς, αλλά πρωτίστως της Αλήθειας.

16) Γι΄αυτό το σκοπό απαραίτητη είναι η σύνδεση του γλωσσικού βάθους με την Αυτογνωσία του Ορθού Λόγου, όχι ως απολύτως ικανού, αλλά οπωσδήποτε ως αναγκαίου θεμέλιου για την Αυτοαντίληψη του Υπεύθυνου-Αυτοκριτή-Αυτοπεριοριζόμενου Ανθρώπου.

17) Το Ζήτημα Χωρών και Λαών στην ιστορική τους Διαδρομή είναι ο Βαθμός Αντίληψης του Μεγέθους και της Ταχύτητας του Περιβάλλοντός τους.

18) Η εκούσια ή εκβιασμένη συνεύρεση της Ιδιοτυπίας τους με τα Μέσα Εξουσίας, Παραγωγής και Διακοινωνικής ή Υπερεθνικής Επικοινωνίας, άρα και Γλώσσας, συμβάλλει καθοριστικά στο επίπεδο και πορεία της πολιτισμικής τους Οντότητας.

19) Ίσως τελικά στον ελλαδικό χώρο και πέριξ αυτού να επήλθαν κοινωνικές, θεσμικές και εθνοφυλετικές ζυμώσεις που συνέβαλαν δυναμικά στην ανάδειξη της σημερινής πολιτισμικής δυσαρμονίας. Αυτό αποτυπώνεται στη σημερινή και επίκαιρη αποσύνδεση της Γλώσσας-Επικοινωνίας από το θεμέλιο του «Αυτοκρινόμενου και Έμμετρου» Πολίτη.

20) Το σύγχρονο ελληνικό Ζήτημα δεν είναι ο περιορισμένος ή ελλειμματικός χώρος Ελευθερίας και Συμμετοχής, αλλά η ελλειμματική Συγκρότηση ατομικής και συλλογικής Αυτογνωσίας, που παράγουν Φοβικότητα και αντανακλαστικό Εγωκεντρισμό, αντίστοιχα σε όλη την κοινωνικο-πολιτική Διαμόρφωση.

21) Η αποτύπωση αυτού του Ελλείμματος είναι ο ατομικός και συλλογικός πολιτικός Λόγος, που δεν εδράζεται στον πυρήνα των Πραγμάτων, αλλά στην Επιφάνεια και τον Λαϊκισμό.

22) Η Ιστορία είναι διάσπαρτη από παραδείγματα , όπου η αφαιρετική διαδικασία ή απλοποίηση της Γλώσσας μπορεί να βοηθήσει την παραγωγή και συγκριτική κυριαρχία του «καθημερινού» Πολιτισμού (Τεχνολογία, Παραγωγή, Εμπόριο, Προϊόντα, Επαφή κ.α.)

23) Γλώσσα και Πολιτισμός είναι Μεγέθη-Αγαθά που μπορούν να προσδώσουν Υπεραξία το ένα στο άλλο.

24) Μέσα από εσωτερικές Διεργασίες του Ανθρώπου, με στοχευμένη εκπαιδευτική μεθοδολογία, με ποιοτική θεσμική Αυτοοργάνωση και πολυγλωσσική Εξωστρέφεια μπορούν πράγματι Άτομα, Κοινωνίες και Λαοί να αφαιρούν Άγνοια, Φόβους και Εγωισμούς και να προσθέτουν Επίγνωση και τελικά Πολιτισμό.

P1650676

Τέλος,

25) Η Διαδικασία Εκμάθησης και Βίωσης της Γλώσσας είναι μια δυναμική Έννοια.

26) Ο Εγκέφαλος έχει «Γλωσσάρι» στον κροταφικό Λοβό, όπου συντονίζονται οι περιοχές για την παραγωγή Εννοιών και αντίστοιχων Λέξεων. Μαζί με τον προμετωπιαίο Λοβό γίνεται η Σύνταξη, η Γραμματική, η ευρύτερη Κατάταξη της Γλώσσας με βιολογικό τρόπο. Στο ίδιο κέντρο συντονίζεται και η Αυτογνωσία του Ανθρώπου(Αναγνώριση και Ενσυναίσθηση).

27) Επομένως η εμβάθυνση της Διανοητικής και Συναισθηματικής Λειτουργίας του Ατόμου, διεγείρει, υποστηρίζει και παράγει την Αυτοβελτίωση, καθιστώντας τον Άνθρωπο πιο «πολιτισμένο»…

Αφετηρία «περισσότερου» Πολιτισμού.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.967172213403098.1073741836.568677729919217

Βίντεο από την εκδήλωση στο κανάλι ΠΑΤΡΙΔΑ WEB TV:

https://www.youtube.com/channel/UCQimL_ynBzD8QlDa4YRtJnA

 

Σχόλια αναγνωστών

comments

Comments are closed.